Chinh sach bao mat thong tin

Hoạt động của website chúng tôi nhằm cung cấp thông tin hữu ích đến khách hàng, chúng tôi không chủ đích lưu trữ hoặc yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng, trừ khi khách hàng chủ động liên hệ. Vì lí do đảm bảo liên lạc hoặc chăm sóc khách hàng, các thông tin được lưu trữ sẽ tuân thủ các quy định bên dưới.
1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin 
- Tất cả thông tin khách hàng được lưu trữ nhằm mục đích duy trì dịch vụ chăm sóc khách hàng của chúng tôi. Các thông tin bao gồm thông tin mà Khách hàng cung cấp qua trang điền thông tin, trình duyệt khi khách hàng sử dụng. 
2- Phạm vi sử dụng thông tin 
- Toàn bộ thông tin Khách hàng cung cấp do chúng tôi sử dụng và chỉ duy nhất do chúng tôi khai thác. Tuyệt đối không cung cấp cho bên thứ 3 vì bất kỳ mục đích gì, ngoại trừ cơ quan Pháp Luật yêu cầu. 
3- Thời gian lưu trữ thông tin 
- Thông tin khách hàng được lưu trữ suốt thời gian hoạt động của chúng tôi. 
4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân 
- Lưu trữ thông tin an toàn trên hệ thống máy chủ riêng của chúng tôi mà không phụ thuộc hoặc trung gian bởi 1 nhà cung cấp dịch vụ thứ 3. 
5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình
- Khách hàng có thể gửi yêu cầu qua email để thay đổi, chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình. 
6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng 
- Chúng tôi cam kết không cung cấp, chia sẽ dữ liệu khách hàng cho đơn vị thứ 3, ngoại trừ cơ quan Pháp Luật. Tuân thủ theo các quy định về thông tin của nhà nước Việt nam. Bảo vệ thông tin và quyền lợi của khách hàng.

Chính sách này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần phải báo trước cho khách hàng.

Disqus Comments

Connected